Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Uznávame, že je potrebné vyžadovať od ľudí, aby boli statočnejší a tvrdší na seba, - takmer všetky etické systémy to vyžadujú; ale neexistuje žiaden dôvod žiadať ľudí, aby boli krutejší a viac "zlí".
--------
----
Niekto : Uznávame, že je potrebné vyžadovať od ľudí, aby boli statočnejší a tvrdší na seba, - takmer všetky etické systémy to vyžadujú; ale neexistuje žiaden dôvod žiadať ľudí, aby boli krutejší a viac "zlí".
--------
----
Niekto : Uznávame, že je potrebné vyžadovať od ľudí, aby boli statočnejší a tvrdší na seba, - takmer všetky etické systémy to vyžadujú; ale neexistuje žiaden dôvod žiadať ľudí, aby boli krutejší a viac "zlí".
--------
----
Niekto : Uznávame, že je potrebné vyžadovať od ľudí, aby boli statočnejší a tvrdší na seba, - takmer všetky etické systémy to vyžadujú; ale neexistuje žiaden dôvod žiadať ľudí, aby boli krutejší a viac "zlí".
--------
----


Zdroj: Will Durrant: Story of philosophy s.442
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk