Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Vieru tak a tak to je, zmeniť na vôľu, tak a tak sa to má stať.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Vieru tak a tak to je, zmeniť na vôľu, tak a tak sa to má stať.
O
O

Zdroj: Nietzsche: Vôľa k moci ako poznanie, Bratislava 2014, s.87
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk