Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Kritériom pravdy je narastanie citu moci.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk