Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz : Ak každá pravda je omylom, ako môže moc narastať na základe omylu?
--------
----
Theodor Munz : Ak každá pravda je omylom, ako môže moc narastať na základe omylu?
--------
----


Zdroj: T. Münz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky, s.111
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk