Čo je to pravda?Nadotázky: Je istou pravdou, že ja existujem?  

Čo je to pravda?

Podotázky: Čo je poznanie?  Čo je to skutočnosť?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk