Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Francois Lyotard    
Prestali sme veriť, že veľké príbehy sú vhodné na vyjadrenie situácie, ktorá zahŕňa nás všetkých. Nikto sa nezhodne na tom, čo sa naozaj udialo, a každý má svoju vlastnú perspektívu a príbeh.Stali sme sa vnímavými na rozdielnosť, rozmanitosť, nekompatibilitu našich cieľov, viery a túžob a preto je posmoderná doba charakterizovaná prebytkom údajov o malých príbehoch . /..we have ceased to believe that narratives of this kind are adequate to represent and contain us all. He points out that no one seemed to agree on what, if anything, was real and everyone had their own perspective and story. We have become alert to difference, diversity, the incompatibility of our aspirations, beliefs and desires, and for that reason postmodernity is characterised by an abundance of micronarratives.data
O


Zdroj: Lyotard :The Postmodern Condition: A Report on Knowledge . In: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk