Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Francis Bacon : Poznanie je moc, znamená poznanie nezávislej skutočnosti, ktorú keď poznávame pravdivo, teda v jej skutočnosti a riadime sa podľa toho, získavame nad ňou moc.
----
----
Francis Bacon : Poznanie je moc, znamená poznanie nezávislej skutočnosti, ktorú keď poznávame pravdivo, teda v jej skutočnosti a riadime sa podľa toho, získavame nad ňou moc.
----
----


Zdroj: parafráza - In: Theodor Munz: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.76
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk