Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Pravda a viera, že niečo je pravda: dva celkom protikladné záujmové svety — ku každému sa prichádza celkom odlišnými cestami.
O


Zdroj: Nietzsche : Antikrist, kap.23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk