Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Keď chápeme, že že všetky názory a hodnoty sú zložené a nestále, rovnako ako ten, kto ich zastáva, vyhneme sa násiliu.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk