Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Pravda je relatívna. V to, že sa vývojom blížime k totálnej a absolútnej pravde, iba veríme.
O


Zdroj: T.Munz:Pravda ako historická kategória. In: časopis Filozofia, roč. 23. č.2, s.210 – 214.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk