Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Kritéria pravdivosti sú: jasnosť, zreteľnosť a neprotirečivosť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Kritéria pravdivosti sú: jasnosť, zreteľnosť a neprotirečivosť.
O
O
----

Zdroj: Leško, Ješič Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk