Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates : I keby moja lýra hrala falošne, a aj keby zbor ktorý vediem hral falošne, jedinú vec, ktorú si nesmiem dovoliť je mať rozpor so sebou samým.
--------
----
Sokrates : I keby moja lýra hrala falošne, a aj keby zbor ktorý vediem hral falošne, jedinú vec, ktorú si nesmiem dovoliť je mať rozpor so sebou samým.
--------
----
Sokrates : I keby moja lýra hrala falošne, a aj keby zbor ktorý vediem hral falošne, jedinú vec, ktorú si nesmiem dovoliť je mať rozpor so sebou samým.
--------
----


Zdroj: youttube -Anna Hogenová - Odvaha ke štěstí | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK 21:40
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk