Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
Pravda je zhoda myslenia so sebou samým.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Moritz Schlick    
Pravda je zhoda myslenia so sebou samým.
O
O
----

Zdroj: Neurath,O:Radikálny fyzikalizmus a skutočný svet. In:Logický pozitivizmus, Malá antologie filozofie 20. storočia,Zvazok III
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk