Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Planetární vláda technikyje dovršením pojetí pravdy jako ,mít vše neustále na očíc.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk