Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Pravá podoba pravdy je vedeckosť, alebo, čo je to isté, živlom existencie pravdy je výlučne pojem.
O


Zdroj: Georg Wilhelm Friedrich Hegel:Fenomenologia ducha, Prel. Elexova, Blava, Kaligram 2015,s. 14
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk