Aká by mala byť spolocnosť? / Kto by mal vládnuť?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk