Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Štátna moc vychádzajúca z volieb je najhoršiou inštitúciou. Ak je štát závislý na partikulárnych mienkach, záujmoch a prianiach, teda na ľubovôli, potom je vydaný napospas politickému zápasu skupín, vládne v ňom trvalo nekľud a zmätok, ktorý pôsobí rozkladne.
O


Zdroj: L. Major a M. Sobotka - G.W.F.Hegel , Mír, Praha, 1979 s. 89-90
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk