Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sloboda, rovnosť , sesterstvo. (bratstvo z hesla francúzskej revolúcie nahradené kôli rodovej vyváženosti )
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Sloboda, rovnosť , sesterstvo. (bratstvo z hesla francúzskej revolúcie nahradené kôli rodovej vyváženosti )
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk