Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Bratstvo , rovnosť, sloboda,
--------
----
Niekto : Bratstvo , rovnosť, sloboda,
--------
----
Niekto : Bratstvo , rovnosť, sloboda,
--------
----
Niekto : Bratstvo , rovnosť, sloboda,
--------
----
Niekto : Bratstvo , rovnosť, sloboda,
--------
----


Zdroj: heslá francuzskej revolúcie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk