Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - neomarxizmus    
Otázkou je, či neexistujú aj slobody, ktoré nestoja v protiklade k bratstvu, ktoré znamenajú skôr jeden pre druhého ako jeden proti druhému. A tým začína orientácia na trochu iný model slobody, opierajúci sa o ideu sociálnej slobody, ktorý je skôr protikladný modelu slobodu liberalizmu,
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk