Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - neomarxizmus : Bratstvo, rovnosť, sloboda - táto trojica normatívnych princípov sa nedala zladiť a zrealizovať preto, lebo to čo bolo rozumené pod slobodu, bol vlastne iba privátny egoizmus (ako to nazval Marx a aj ranní socialisti), pri ktorom presadzujem svoju slobodu voči niekomu na trhu a tým je systematicky zabraňované a nemysliteľné, aby sa sloboda a bratstvo mohli presadiť zároveň.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - neomarxizmus    
Bratstvo, rovnosť, sloboda - táto trojica normatívnych princípov sa nedala zladiť a zrealizovať preto, lebo to čo bolo rozumené pod slobodu, bol vlastne iba privátny egoizmus (ako to nazval Marx a aj ranní socialisti), pri ktorom presadzujem svoju slobodu voči niekomu na trhu a tým je systematicky zabraňované a nemysliteľné, aby sa sloboda a bratstvo mohli presadiť zároveň.
O
O
----

Zdroj: Axel Honneth: Den Sozialismus zur Vollendung bringen
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk