Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Karol Marx    
Láska je inou, ďaľšou formou slobody, priestor kde svoje potreby môžeme uspokojiť iba vzájomne.
O
O
----

Zdroj: Vraj Marx vo svojich ranných spisoch Zdroj:Axel Honneth: Den Sozialismus zur Vollendung bringen (Sternstunde Philosophie, 17.1.2016)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk