Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Deti robia život ľahším, to bol môj pocit už odpočiatku ako som mal deti. Obyčajne sa myslí opak, t.j. že deti robia život ťahším, avšak tým, že je človek otec alebo matka, odpadajú určité existenciálne ťažkosti zo života, tým že človek venuje pozornosť ďeťom a nie je tak konfrontovaný natoľko so samým sebou, so svojimi existenciálnymi úzkosťami, je decentralizovaný, lebo vždy sú tam deti, ktoré niečo chcú a niečo si zasluhujú. Mnohí hovoria, že deti obmedzujú slobodu (ak sa oženíš, so slobodou je koniec), ale to pokladám za hlboké nepochopenie našej kultúry. Myslím si a aj mnohí iní majú ten pocit, že deti vnášajú do života ľahkosť, rozširujú slobodu, obmedzujú sčasti individualistickú slobodu, ale dávajú nové slobody.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Deti robia život ľahším, to bol môj pocit už odpočiatku ako som mal deti. Obyčajne sa myslí opak, t.j. že deti robia život ťahším, avšak tým, že je človek otec alebo matka, odpadajú určité existenciálne ťažkosti zo života, tým že človek venuje pozornosť ďeťom a nie je tak konfrontovaný natoľko so samým sebou, so svojimi existenciálnymi úzkosťami, je decentralizovaný, lebo vždy sú tam deti, ktoré niečo chcú a niečo si zasluhujú. Mnohí hovoria, že deti obmedzujú slobodu (ak sa oženíš, so slobodou je koniec), ale to pokladám za hlboké nepochopenie našej kultúry. Myslím si a aj mnohí iní majú ten pocit, že deti vnášajú do života ľahkosť, rozširujú slobodu, obmedzujú sčasti individualistickú slobodu, ale dávajú nové slobody.
O
O

Zdroj: Axel Honneth in https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/axel-honneth-den-sozialismus-zur-vollendung-bringen?urn=urn:srf:video:f48213c2-40f3-4d3d-a3ae-5c02d9df5a51
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk