Mať či nemať deti?Nadotázky: Čo robiť?  

Mať či nemať deti?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk