Stvorenie či evolúcia?Nadotázky: Na ktorej strane je pravda?  

Stvorenie či evolúcia?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk