Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - kreacionizmus    
Samozrejme, že prvý bol kohút, ktorého Pán zlepil z hliny. Len čo bol hotový, vdýchol do neho život a vypustil ho na lúku. Kohút mu chodil za pätami, vyzobával zrná, ktoré vypadli z trávy, pochutnával si na hmyze, ak na nejaký natrafil, a spevom velebil Pána. Perie mu hralo všetkými farbami dúhy i tešil zrak svojou nádherou. Vtedy si Pán pomyslel, že by mu mal stvoriť samicu. Za týmto účelom vzal jedno z menej farebných kohútích pier, stvoril z neho sliepku a tá, poskytnúc kohútovi potešenie, zniesla vajce.
O


Zdroj: /http://slovakia.humanists.net/akpl.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk