Stvorenie či evolúcia?Nadotázky: Na ktorej strane je pravda?  

Stvorenie či evolúcia?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk