Čo robil boh predtým než stvoril svet?Nadotázky: Čo bolo skôr?  Existuje Boh?  Čo je to Boh?  

Čo robil boh predtým než stvoril svet?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk