Čo robil boh predtým než stvoril svet?



Nadotázky: Čo bolo skôr?  Existuje Boh?  

Čo robil boh predtým než stvoril svet?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk