Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - ateizmus    
1/ Príčina musí predchádzať následok v čase /2/ Pred vznikom času (vznikom vesmíru) nebol žiaden čas. /3/ Preto vesmír nemôže mať príčinu /4/ Teizmus vyžaduje aby Boh bol príčinou vesmíru. /5/ Vesmír nemôže mať príčinu /6/ Preto je teizmus nepravdivý..
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk