Ako žijeme?Nadotázky: Čo je človek?  

Ako žijeme?

Podotázky: Čo robíme?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk