Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Swami Prabhupáda    
Ludia na celom svete sa snažia uspokojiť štyri základné potreby. Všetci musíme jesť, musíme mať kde spať, musíme mať pohlavný styk a musíme sa cítiť v bezpečí tým, že si vybudujeme účinnú obranu. Moderná spoločnosť vynakladá nesmierne úsile na to, aby uspokojila jedenie, spanie, súloženie a bránenie sa.
O


Zdroj: Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámi Prabhupáda:Vedecké poznanie duše, THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST,2009,s.13
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk