Existujú čísla ako abstraktné entity, alebo len číslice a jednotlivé počítateľné predmety?Nadotázky: Existuje číslo?  

Existujú čísla ako abstraktné entity, alebo len číslice a jednotlivé počítateľné predmety?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk