Prečo sme tu? Ako sme sa sem dostali?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Prečo sme tu? Ako sme sa sem dostali?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk