Prečo vznikla vojna na Ukrajine v roku 2014 (2022)?Nadotázky: Prečo sú vojny?  

Prečo vznikla vojna na Ukrajine v roku 2014 (2022)?

Podotázky: Kto vyhraje vojnu na Ukrajine?  Kto by mal vyhrať vojnu na Ukrajine?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk