Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pre národy hľadajúce identitu a znovuobjavujúce svoju etnicitu sú nepriatelia nepostrádateľní - potenciálne najnebezpečnejšie nepriateľstvá pritom prepukajú na zlomových líniách medzi hlavnými svetovými civilizáciami.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací - s.12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk