Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V Kremli všetka architektúra hovorí : táto krajina má ambície. Slovo "cár" pochádza zo slova "ceasar" a aj dnes sa nájdu Rusi, ktorí ti povedia že prirodzeným následníkom velkého impéria rímskeho Constantinopolu je Moskva.
O


Zdroj: Russia: The Empire Strikes Back full BBC documentary https://www.youtube.com/watch?v=cseD_XdWxgY
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk