Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Normy medzinárodného práva, ktoré sa utvorili do rozpadu Sovietskeho zväzu, a tie základné a kľúčové boli prijaté podľa výsledkov II. svetovej vojny, začali prekážať tým, ktorí sa vyhlásili za víťazov studenej vojny
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Normy medzinárodného práva, ktoré sa utvorili do rozpadu Sovietskeho zväzu, a tie základné a kľúčové boli prijaté podľa výsledkov II. svetovej vojny, začali prekážať tým, ktorí sa vyhlásili za víťazov studenej vojny
O
O

Zdroj: Prejav Putina Február 2022
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk