Čo je to literatúra?Nadotázky: Čo je umenie?  Ako môžu slová vystihovať realitu?  

Čo je to literatúra?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk