Ako si vyberáme partnerov ?Nadotázky: Ako sa rozhodujeme?  Čo je láska?  

Ako si vyberáme partnerov ?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk