Je Boh dobrý?Nadotázky: Čo je to Boh?  Existuje Boh?  Čo je to dobro?  

Je Boh dobrý?

Podotázky: Ak je Boh dobrý, prečo existuje zlo?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk