Je Boh dobrý?Nadotázky: Čo je to Boh?  Existuje Boh?  Čo je to dobro?  

Je Boh dobrý?

Podotázky: Ak je Boh dobrý, prečo existuje zlo?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk