Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
V skutočnosti neexistuje iná alternatíva pre bohov: alebo sú vôľou k moci - a dovtedy sú bohmi svojich národov- alebo sú bezmocnosťou k moci - a potom sa stanú nevyhnutne dobrými.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
V skutočnosti neexistuje iná alternatíva pre bohov: alebo sú vôľou k moci - a dovtedy sú bohmi svojich národov- alebo sú bezmocnosťou k moci - a potom sa stanú nevyhnutne dobrými.
O
O

Zdroj: Nietzsche : Antikrist, kap.16
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk