Ako vychovávať deti?Nadotázky: Aká by mala byť spolocnosť? / Kto by mal vládnuť?  Čo robiť?  

Ako vychovávať deti?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk