Čo je múdrosť?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Čo je múdrosť?

Podotázky: Čo je to filozofia?  Ako sa učiť?  Čo je hlúposť?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk