Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lao-c    
Veľké sa začína ako maličké. Preto neskúša mudrc robiť nič veľkého . Kto veľa sľubuje, dodrží zväčša málo. Kto ľahko na seba veľa berie - bude to mať ťažké. Mudrc pokladá všetko za ťažké a bude to mať ľahké.
O


Zdroj: Lao-c : Tao-te-ťing
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk