Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Múdrosť nezdá sa byť ničím iným, než vedou o blaženosti.
O


Zdroj: Leibniz,G.W. Nové úvahy o lidské soudnosti. Prel.:V. Rychetská. Praha: Česká Akademia věd a umění. 1932, s.300
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk