Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Epikuros    
Počiatkom a koreňom všetkého dobra je slasť žalúdka. I múdrosť i vyššie prejavy života od nej závisia.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk