Epikuros

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Epikuros


-341 až -271

atomizmus, Samos,Grecko


Filozofická škola: atomizmus epikurejská škola


Diela :
Epikuros
Nutné, prirodzené a vymyslené potreby

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk