Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Epikuros    
Tam kde sme my nie je smrť, tam kde je smrť, nie sme my.
O

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk