Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Epikuros : Práve tak ako lekár lieči telo, musí filozof liečiť dušu. Filozofia má len jeden poriadny cieľ - znížiť ľudské utrpenie , ktorého základnou príčinou je náš všadeprítomný strach zo smrti.
--------
----
Epikuros : Práve tak ako lekár lieči telo, musí filozof liečiť dušu. Filozofia má len jeden poriadny cieľ - znížiť ľudské utrpenie , ktorého základnou príčinou je náš všadeprítomný strach zo smrti.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Epikuros    
Práve tak ako lekár lieči telo, musí filozof liečiť dušu. Filozofia má len jeden poriadny cieľ - znížiť ľudské utrpenie , ktorého základnou príčinou je náš všadeprítomný strach zo smrti.
O
O
----

Zdroj: Irvin D. Yalom - Pohled do slunce
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk