Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Epikuros    
Smrť sa nás netýka, lebo všetko dobro a zlo sa zakladá na zmyslovych vnemoch, smrť však znamená koniec zmyslovej činnosti.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Epikuros    
Smrť sa nás netýka, lebo všetko dobro a zlo sa zakladá na zmyslovych vnemoch, smrť však znamená koniec zmyslovej činnosti.
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk